ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

PYROGNOSIΗ Αποστολή της P.S.T. είναι η επιτέλεση σπουδαίου έργου για την αναβάθμιση της παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας, και η πολιτική της είναι το πλαίσιο διακήρυξης αρχών για να επιτευχθεί η αποστολή και η δέσμευση, ότι οι αρχές αυτές θα τηρηθούν με ευλάβεια. Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση δια της παρούσης, να σας ανακοινώσω την έναρξη συνεργασίας μας με το Ελληνικό Ινστιτούτο Πυρασφάλειας ”ΠΥΡΟΓΝΩΣΗ”.

Read More